Statut przedszkola po reformie oświaty

Statut przedszkola po reformie oświaty prezentuje praktyczne aspekty dotyczące opracowywania i uchwalania statutu przedszkola. W publikacji omówiono takie zagadnienia, jak:

– miejsce statutu w hierarchii źródeł prawa,
– przepisy prawne stanowiące podstawę opracowania i uchwalenia statutu,
– formalne zasady opracowania statutu, oparte na Zasadach techniki prawodawczej,
– struktura statutu, a także sposób redagowania jego przepisów,
– sposób dokonywania zmian w statucie.

W opracowaniu  zwrócono uwagę na najczęściej powtarzane błędy, których należy unikać oraz przedstawiono  nowe  rozwiązania,  które  powinny  zostać  uregulowane  w  statucie,  wynikające  z przepisów szczególnych – w tym przede wszystkim ustawy – Prawo oświatowe oraz aktów wykonawczych do niej.
W pracy zawarto ponadto szczegółowe wskazówki, jak przygotować statut przedszkola wraz z propozycjami sformułowania poszczególnych zapisów, dostępne w wersji elektronicznej do pobrania ze strony www.PraktykaPrawa.oswiata.ABC.com.pl/statut-przedszkola/2017 po wpisaniu zamieszczonego w książce kodu aktywacyjnego. 

Publikacja przeznaczona jest dla dyrektorów przedszkoli, którym pomoże w pracach nad nowelizacją statutu, zarówno z uwagi na wprowadzaną reformę ustroju szkolnego, jak i w przypadku gdy taka konieczność pojawi się w przyszłości z innych przyczyn.

ABC Praktyki Prawa Oświatowego to seria praktycznych publikacji pomagająca zrozumieć oraz stosować przepisy prawa dotyczące konkretnych zadań i zakresu odpowiedzialności dyrektora placówki oświatowej. Przejrzysta forma materiałów dostępnych zarówno w wersji  papierowej, jak i on-line ułatwia codzienne ich użytkowanie oraz pozwala na edytowanie i drukowanie dokumentów.

Każdy zeszyt w serii prezentuje niezbędną w danym temacie wiedzę:
–  podstawę prawną, czyli przepisy regulujące konkretny zakres zadania lub obowiązku,
–  praktyczne omówienia przepisów prawa przez ekspertów, zwracające uwagę na najważniejsze zagadnienia oraz praktykę stosowania,
–  wzory pism i dokumentów,
–  wzory regulaminów i procedur postępowania,
–  odpowiedzi na pytania dyrektorów wynikające z powtarzających się, jak też specyficznych problemów,
–  orzecznictwo rozstrzygające najbardziej kontrowersyjne problemy z zakresu organizacji i funkcjonowania szkół oraz przedszkoli, a także praw i obowiązków nauczycieli.

 

 

    

     Szczegółowa instrukcja logowania dostępna tutaj.