Strona główna » O serii

O serii

ABC Praktyki Prawa Oświatowego to seria praktycznych publikacji pomagająca zrozumieć oraz stosować przepisy prawa dotyczące konkretnych zadań i zakresu odpowiedzialności dyrektora placówki oświatowej. Przejrzysta forma materiałów dostępnych zarówno w wersji papierowej, jak i on-line ułatwia codzienne ich użytkowanie oraz pozwala na edytowanie i drukowanie dokumentów.

Każdy zeszyt w serii prezentuje niezbędny w danym temacie zakres wiedzy:

• podstawę prawną, czyli przepisy regulujące konkretny zakres zadania lub obowiązku,
• praktyczne omówienia przepisów prawa przez ekspertów, zwracające uwagę na najważniejsze zagadnienia oraz praktykę stosowania,
• wzory pism i dokumentów,
• wzory regulaminów i procedur postępowania,
• praktyczne odpowiedzi na pytania dyrektorów wynikające z powtarzających się, jak też specyficznych problemów,
• orzecznictwo rozstrzygające najbardziej kontrowersyjne problemy z zakresu organizacji i funkcjonowania szkół i przedszkoli oraz praw i obowiązków nauczycieli.

W serii ABC Praktyki Prawa Oświatowego ukażą się – zgodnie z kalendarzem oświatowym – następujące tytuły kierowane zarówno do szkół, jak i przedszkoli, a także organów prowadzących:

Zeszyt 1: Rekrutacja do przedszkoli rekrutacja do przedszkoli 2016/2017
Zeszyt 2: Kontrola zarządcza w oświacie
Zeszyt 3: Ruch kadrowy w szkołach i przedszkolach
Zeszyt 4: Rekrutacja do szkół rekrutacja do szkół 2016/2017
Zeszyt 5: Urlopy wypoczynkowe nauczycieli przedszkoli
Zeszyt 6: Urlopy wypoczynkowe nauczycieli placówek nieferyjnych
Zeszyt 7, część 1: Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży
Zeszyt 7, część 2: Organizacja wycieczek szkolnych oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. Nowe zasady
Zeszyt 8: Nadzór pedagogiczny w szkole i przedszkolu
Zeszyt 9: Ruch kadrowy nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w czasie reformy ustroju szkolnego