Wzory

Nazwa Rozmiar
1. Uchwala w sprawie dokonania zmian w Statucie Przedszkola.rtf 48,5k
2. Przykladowa struktura statutu przedszkola.rtf 123,2k
Wyświetlanie 2 rezultatów.

Akty prawne

Nazwa Rozmiar
Prawo oświatowe.rtf 817,2k
Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.rtf 3 408,3k
Rozporzadzenie w sprawie ramowych statutow.rtf 91,0k
Wyświetlanie 3 rezultatów.